Otar Platform

Komt onder de aandacht bij functionarissen in de volgende sectoren:

 • Beheer infrastructuur
 • Weg en waterbouw 
 • Kennisinstellingen
 • Rijkswaterstaat 
 • Deltawater
 • Gemeenten/Provincies
 • Landelijke overheid
 • Waterschappen

Het profiel van 1875 personen is nu bekend en kunnen we extrapoleren op het totaalbereik van 6400 ontvangers.

 • Directie/RVB/CEO 20%
 • Hoger kader14%
 • Hogere ambtenaren17%
 • Hoger kader Rijkswaterstaat 21%
 • Beleidsbepaler 9%
 • Ingenieur/consultant 19%

Het magazine verschijnt 8 keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren, de nieuwsbrief 2 wekelijks bij 6400 ontvangers.