WaterForum Platform

Komt onder de aandacht bij functionarissen in de volgende sectoren:

 • Watertechnologie
 • Waterschappen 
 • Kennisinstellingen
 • Industrie 
 • Deltawater
 • Gemeenten
 • Landelijke overheid
 • Riolering

Van WaterForum zijn nu 2.250 exemplaren in print. Daarnaast bereikt WaterForum Magazine digitaal ruim 10.000 waterprofessionals. 

 • Directie/RVB/CEO 23%
 • Beleids-/ Strategisch adviseur17%
 • Project- & procesleider/manager11%
 • Bestuur10%
 • Inspecteur6%
 • (geo)Hydroloog/ Ecoloog6%
 • Overig  12%

Het magazine verschijnt 7 keer per jaar, zowel print als digitaal en een wekelijkse nieuwsbrief wordt ontvangen door ongeveer 10.000 ontvangers.