WaterForum Platform

Komt onder de aandacht bij functionarissen in de volgende sectoren:

 • Watertechnologie
 • Waterschappen 
 • Kennisinstellingen
 • Industrie 
 • Deltawater
 • Gemeenten
 • Landelijke overheid
 • Riolering

Het profiel van 2834 personen is nu bekend en kunnen we extrapoleren op het totaalbereik van 8000 ontvangers.

 • Directie/RVB/CEO 30%
 • Hoger kader12%
 • Milieudeskundige11%
 • Technoloog 8%
 • Beleidsbepaler 7%
 • Proces Manager 14%
 • Projectleider 9%
 • Ingenieur/consultant  9%

Het magazine verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 2430 exemplaren, de nieuwsbrief wekelijks bij 8800 ontvangers.